Prawo Naturalne

WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ WRODZONE PRAWEM NATURALNYM – Grzegorz Niedźwiecki, Robert P. Kawałko

Prawo naturalne jest nadrzędne nad prawem stanowionym – czyń dobro unikaj zła

Partie polityczne nie mają legitymacji do sprawowania władzy publicznej

Najwyższy Trybunał Narodowy Prawa Naturalnego

Definicja PN:

Prawo naturalne – to zbiór sześciu komplementarnych wartości, powstałe z faktem zaistnienie człowieka: mające cechy uniwersalne, obiektywne, niezbywalne, stałe hierarchicznie, ahistoryczne, powszechne, racjonalne, autonomiczne człowiekowi, bez względu na rasę, płeć, wiek, pochodzenie społeczne, pochodzenie kulturowe, status społeczny, poziom wiedzy czy samoświadomości.

Wartości prawa naturalnego:

  1. Życie
  2. Praca
  3. Miłość
  4. Wolność
  5. Sprawiedliwość
  6. Równość

Holenderski prawnik, dyplomata I filozof Huig de Grot zwany Grocjuszem uznał:

ustawodawstwo stanowione wynikające z naruszenia prawa naturalnego każdego człowieka, traci moc obowiązującą.

Prawo naturalne (ius naturale) to uniwersalne, pierwotne prawo (zbiór norm) wynikające z natury ludzkiej, z samego faktu istnienia człowieka, nie jest ustanowione przez władców, sędziów czy instytucje i obowiązuje niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone przez władze państwowe, ponadto jest niezbywalne, więc nikt nie może go człowieka pozbawić.

Prawo naturalne – definicja, charakterystyka – eSzkola.pl

Zasada Prawa naturalnego mówi: „Czyń dobro unikaj zła”. Prawo naturalne opiera się na założeniu, że człowiek posiadający rozum i wolę z natury przeznaczony jest i powinien czynić dobro. Ponieważ lex naturalis akcentuje szczególnie mocno takie wartości jak sprawiedliwość, dobro, piękno, poszanowanie godności człowieka, dlatego prawo stanowione powinno czerpać z niego jak najwięcej.

Hierarchiczność prawa

Pewnym uogólnieniem jest podział na prawa stworzone przez kulturę (w tym zwyczajowe i stanowione) oraz na te wynikające z ludzkiej natury samej w sobie (czyli prawo naturalne).

https://www.socium.pl/czym-jest-prawo-prawo-stanowione-naturalne-i-zwyczajowe.html