naród,  polityka,  prawa człowieka,  prawo

Dekret Prezesa Trybunału Narodowego

Dekret Prezesa Trybunału Narodowego

z dnia 18 marca 2023 roku o nieważności wszelkich aktów prawnych wydanych przez rządy okupacyjne

Na podstawie Prawa Naturalnego, art. 4 ust. 1 ustawy konstytucyjnej, art. 3, 4 i 5 Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych stanowię, co następuje:

Art. 1

Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, są, zgodnie z Deklaracją ONZ o prawach ludności rdzennej i Dekretem Raczkiewicza, nieważne i niebyłe.

Art. 2

Wszelkie decyzje administracyjne i orzeczenia firm korporacyjnych zwanych sądami są nieważne z mocy Prawa Naturalnego.

Art. 3

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Suweren nie wyraził zgody na polityczne mianowanie funkcjonariuszy publicznych i polityczną konstrukcję norm prawnych.

Art. 4

Prezes Trybunału Narodowego ustanowił, co następuje.

  1. W sytuacji, gdy prawo pozytywne narusza elementarne normy moralne, organy państwa nie muszą go stosować a obywatele nie są zobowiązani do jego przestrzegania. 
  2. Jeśli ludzkie ustawodawstwo narusza prawo naturalne, traci moc obowiązującą.
  3. Ustawodawstwo stanowione wynikające z naruszenia prawa naturalnego każdego człowieka, traci moc obowiązującą.
  4. Nie narusza prawa ten, kto broni się przed bezprawiem, nawet gdy użyje siły.

Prezes Trybunału Narodowego:

Grzegorz Niedźwiecki

https://www.trybunal-narodowy.pl/