polityka,  prawo

Andrzej Sebastian Duda jest niekonstytucyjnym prezydentem RP

Art. 128. Zarządzenie wyborów prezydenckich i kadencja

1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP, wybory prezydenckie muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta (chyba że zostanie wprowadzony stan wojenny, wyjątkowy albo klęski żywiołowej, odpowiednio przedłużający kadencję). Ponieważ pięcioletnia kadencja Andrzeja Dudy kończyła się 6 sierpnia 2020, I tura w zwykłym terminie mogła zostać zarządzona na dzień wolny między 27 kwietnia a 22 maja 2020. W pierwotnie zarządzonym terminie wyborów (10 maja) nie było możliwości głosowania[6], zaś 22 maja minął zgodny z Konstytucją czas na przeprowadzenie wyborów. Ostatecznie dopiero 3 czerwca 2020 marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory na dzień 28 czerwca 2020.

Pomiędzy datą 3 czerwca 2020 r. (środa) a datą 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) jest 75 dni co stanowi 2 miesiące i 14 dni.

Zgodnie z Konstytucją wybory Prezydenta Rzeczypospolitej mogły się odbyć nie wcześniej jak w niedzielę 23 sierpnia 2020 r., czyli w pierwszy dzień wolny od pracy.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała obowiązek zarządzić termin wyborów najpóźniej we wtorek 5 maja 2020 r., żeby wybory prezydenckie odbyły się zgodnie z art. 128 Konstytucji RP 19 lipca 2020 (I tura), 2 sierpnia 2020 (II tura), aby nie przekroczyć dnia 6 sierpnia 2020.

Pomiędzy 28 czerwca 2020 a dniem 6 sierpnia 2020 kiedy kończyła się kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej jest tylko 39 dni, a nie 75. czy 100. dni jak wymaga tego art. 128 Konstytucji RP.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory sprzecznie z bezwzględną normą ustawy zasadniczej, Andrzej Duda jest nielegalnym, niekonstytucyjnym Prezydentem, okupuje urząd Prezydencki.