polityka,  prawo,  ważne

       Polska jest w stanie wojny

W związku z niewykazaniem w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Archiwum Akt Nowych oraz Centralne Archiwum Wojskowe Traktatu Pokoju zawartego między Polską a Niemcami

Obwieszczam, co następuje:

  1. Polska jest w stanie wojny

Trybunał Narodowy

58-506 Jelenia Góra, Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478; NIP 6112782086

REGON 367795191;    Tel. 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Obwieszczenie Nr 1/2021

W związku z niewykazaniem w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Archiwum Akt Nowych oraz Centralne Archiwum Wojskowe Traktatu Pokoju zawartego między Polską a Niemcami

Obwieszczam, co następuje:

  1. Polska jest w stanie wojny

Nie ma Traktatu Pokoju podpisanego między Mocarstwami Sprzymierzonymi i Polską a III Rzeszą kończącego II wojnę światową.

Pokój paryski – podpisany 10 lutego 1947 roku układ pokojowy pomiędzy byłymi sojusznikami III Rzeszy: Rumunią, Węgrami, Austrią, Finlandią, Bułgarią i Włochami a aliantami. Dotyczył on też innych członków koalicji hitlerowskiej i antyhitlerowskiej.

Przyczyna: II wojna światowa

Pokój paryski (1947) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Traktaty zostały przygotowane przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych i konferencję 21 państw.

Pokój Paryski nie nabrał siły, ponieważ wymagana była ratyfikacja przez dane państwo oraz przez USA, Wielką Brytanię i ZSRR, układu z Włochami także przez Francję.

Kalisz, dnia 11 listopada 2021 r.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki