polityka,  prawo,  ważne

Rozporządzenie Prezesa Trybunału Narodowego – ciągłość prawna II i III Rzeczypospolitej Polskiej

Aneks
do Rozporządzenia Prezesa Trybunału Narodowego z dnia 6 września 2017 r.

  1. Mając na uwadze fakt, że konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. została wprowadzona nielegalnie, ma status bezprawny, ponieważ nie uzyskała kworum referendalnego, – obowiązuje nadal ta z 1935 roku.

Konstytucja Kwietniowa została uchwalona w dniu 23 kwietnia 1935 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Konstytucja ta kładzie nacisk na państwo jako byt najważniejszy, ale traktowany jako struktura jednostek, którym zagwarantowane są prawa takie jak: równość, możliwość rozwoju, wolność sumienia, wolność słowa, wyznania itd.

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1935.html

Jelenia Góra, dnia 15 maja 2020 r.

PREZES

Trybunału Narodowego

Grzegorz Niedźwiecki

Konstytucja kwietniowa (1935)

https://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_kwietniowa_(1935)