naród,  polityka,  prawa człowieka,  prawo,  ważne

Rada Narodowa wybrała Naczelnika Jeleniej Góry

Jelenia Góra, dnia 21 kwietnia 2024 r.

Rada Narodowa Jeleniej Góry

Adres do doręczeń:

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Urząd Miasta w Jeleniej Górze

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Zawiadomienie

W dniu 21 kwietnia 2024 r. Rada Narodowa wybrała przez aklamację Naczelnika Jeleniej Góry Filipskiego Adama Szymona.

Uzasadnienie

Jelenia Góra jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, a nie przedstawicieli partii politycznych.

Kto może kandydować na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)? Na prezydenta miasta może kandydować menadżer, a nie polityk. Rolę prezydenta miasta Jeleniej Góry będzie pełnił Naczelnik Jeleniej Góry Filipski Adam Szymon, który jest dobrym gospodarzem, menadżerem i prężnie działającym przedsiębiorcą. Będzie pełnił tą funkcję społecznie.

Polska ratyfikowała Deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach ludności rdzennej, w tym prawo do samookreślenia.

W załączeniu:

Radny Rady Narodowej Jeleniej Góry

Niedźwiecki Grzegorz