bezprawie,  naród,  prawo

DEKRET O DELEGALIZACJI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

W dniu 25 stycznia 2023 roku delegalizuję wszystkich funkcjonariuszy publicznych w Polsce, ponieważ nie mają legitymacji Narodu do sprawowania władzy publicznej zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

Funkcjonariusze publiczni nie zostali wybrani w drodze wyborów powszechnych, nie zawarli umowy dwustronnej, czy nawet społecznej. Nie uznają nadrzędnego,niezbywalnego prawa naturalnego (ius naturale), czynienia dobra i unikania zła, niekrzywdzenia innych. Zostali wybrani politycznie, co jest niedopuszczalne.

TRYBUNAŁ NARODOWY

TRYBUNAŁ NARODOWY

58-506 Jelenia Góra,   ul. Działkowicza 19

Nr KRS 0000686478  REGON 367795191

NIP 6112782086;       Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Urzędu Rady Ministrów, pracownicy administracji rządowej, innego organu państwowego i samorządów terytorialnych

DEKRET O DELEGALIZACJI FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

W dniu 25 stycznia 2023 roku delegalizuję wszystkich funkcjonariuszy publicznych w Polsce, ponieważ nie mają legitymacji Narodu do sprawowania władzy publicznej zgodnie z art. 4 Konstytucji RP.

Funkcjonariusze publiczni nie zostali wybrani w drodze wyborów powszechnych, nie zawarli umowy dwustronnej, czy nawet społecznej. Nie uznają nadrzędnego, niezbywalnego prawa naturalnego (ius naturale), czynienia dobra i unikania zła, niekrzywdzenia innych. Zostali wybrani politycznie, co jest niedopuszczalne.

Nie był brany pod uwagę w angażach funkcjonariuszy czynnik społeczny, nie było nawet konsultacji społecznych. Funkcjonariusze publiczni mają niezasadne uprzywilejowania, nielegalne immunitety, dopuszczają się nadużyć, samowoli, są nieusuwalni, nie ponoszą odpowiedzialności karnej, wbrew art. 32 Konstytucji RP.

Zarówno sędziowie sądów, prokuratorzy, policjanci, komornicy, pracownicy służby więziennej, rzecznicy, nie mają legitymacji urzędnika państwowego. Funkcjonariusze publiczni mają legitymacje służbowe, co oznacza, że są zależni, wykonują rozkazy, pełnią czynności usługowe, na zlecenie.

Sądy, prokuratury, Policja są firmami gospodarczymi zarejestrowanymi na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku. Polska została sprzedana. Jeżeli jest inaczej, to żądam w ramach informacji publicznej w związku z art. 61 Konstytucji RP udowodnienia, że jest inaczej.

Z chwilą podważenia zarzutów uchylę dekret o delegalizacji funkcjonariuszy publicznych.

PREZES

Trybunału Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

Organ założycielski: Naród                                                                                                                                     TRYBUNAŁ NARODOWY

KRS 0000600596                                                                                                                              58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

REGON 363671575                                                                                                               tel. +48 791 830 093

BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690                                                                                                                                     sekretariat@trybunal-narodowy.pl