naród,  polityka,  prawa człowieka,  prawo,  prawo naturalne,  ważne

Wybrano Radę Narodową Jeleniej Góry

Jelenia Góra, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Rada Narodowa Jeleniej Góry

Adres do doręczeń:

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Urząd Miasta w Jeleniej Górze

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Zawiadomienie

W dniu 7 kwietnia 2024 r. wybrano przez aklamację Radę Narodową Jeleniej Góry w składzie:

 1. Biedak Barbara Ewa
 2. Duda Aleksander Zbigniew
 3. Dziedziński Piotr Paweł
 4. Filipski Adam Szymon
 5. Graf von Weltze Arnold
 6. Jędraszko Janusz
 7. Kaczmarek Krystian Piotr
 8. Kropielnicki Krzysztof
 9. Malinowski Adrian Hubert
 10. Niedźwiecka Bożena
 11. Niedźwiecki Grzegorz
 12. Okrasa Daniel
 13. Okrasa Roman
 14. Orłowski Grzegorz Piotr
 15. Oszkiel Mirosław Jan
 16. Pawlik Elżbieta
 17. Rozalski Mateusz
 18. Śliwiński Wojciech
 19. Śmielak Ewa Maria
 20. Świątek Elżbieta

Uzasadnienie

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Włada zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, który sprawuje władzę bezpośrednio.

Posłami i Radnymi mogą być wyłącznie przedstawiciele Narodu, a nie partii politycznych.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społecznozawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio.

Polska ratyfikowała Deklarację ONZ o prawach ludności rdzennej, w tym prawo do samookreślenia.

Rada Regencyjna powołana Tymczasową Radą Stanu w dniu 23 marca 2024 r. wygłosiła Orędzie do Narodu Polskiego i Obwieściła o przywróceniu niepodległości i suwerenności, podważając w oparciu o reskrypty TRYBUNAŁU NARODOWEGO legalność władz okupacyjnych.

Zważyć należy, że Polska formalnie jest w stanie wojny.

Rada Regencyjna ratyfikowała DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych stwierdzając, że akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944-2024 pozbawione są mocy prawnej.

Mając na uwadze powyższe, wzywamy do opuszczenia urzędów przez nielegalnych opiekunów, do czasu przeprowadzenia referendum lokalnego w przedmiocie:

 1. Czy wyrażam zgodę, żeby organem samorządowym była polityczna Rada Miejska w Jeleniej Górze, która działa w interesie własnym za pieniądze.
 2. Czy wyrażam zgodę, żeby organem samorządowym była społeczna Rada Narodowa Jeleniej Góry, która działa w interesie mieszkańców i jest związana głosem mieszkańców.

Radny Rady Narodowej Jeleniej Góry

Niedźwiecki Grzegorz

Załączniki: